Otrdiena, 21. septembris
Vārda dienas: Modris, Matīss, Mariss

Atbildes uz aktuālajiem jautājumiem

02.09.21.
Sācies jaunais mācību gads un audzēkņu pieteikšanās interešu pulciņos norit aktīvi. Topošajiem audzēkņiem un viņu vecākiem ir daudz jautājumu epidemioloģiskās situācijas, divu maiņu mācību sakarā un ne tikai. Lai gan ir lietas ar kurām paši vēl mēģinām tikt skaidrībā, esam apkopojuši atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par nodarbību organizēšanu Madonas Bērnu un jauniešu centrā.

KĀDI DOKUMENTI JĀIESNIEDZ, LAI BĒRNU UZŅEMTU PULCIŅĀ?

Lai bērns tiktu uzņemts kādā no Madonas BJC interešu izglītības pulciņiem, jāiesniedz IESNIEGUMS bērna uzņemšanai pulciņā, kā arī SADARBĪBAS LĪGUMS divos eksemplāros. Aizpildīti, tie jānodod pulciņa skolotājam, vai jāiesniedz Madonas BJC administrācijā, Skolas ielā 8a, vai jāatstāj pie dežūrējošā darbinieka jauniešu centrā “KUBS” Raiņa ielā - 12. Abās minētajās vietās, iesniegumi un līgumi pieejami drukātā formā un tos uz vietas iespējams aizpildīt. Šos dokumentus var atrast Madonas BJC mājas lapā - http://bjc.madona.lv/dokumenti

KĀDI PULCIŅI BĒRNIEM IR PIEEJAMI MADONAS BJC?

Ar pulciņu piedāvājumu var iepazīties mūsu mājas lapā - http://bjc.madona.lv/bjczinjas?280   
Par katru pulciņu vairāk var uzzināt  - http://bjc.madona.lv/pulcini vai sazinoties ar pulciņa pedagogu.

CITUS GADUS BIJA JĀRAKSTA ĪPAŠA ATĻAUJA FOTOGRAFĒT BĒRNU UN VIŅA RADĪTOS DARBUS. KĀ IR ŠOGAD?

Šogad atļauju, vai liegumu par bērna fotografēšanu, filmēšanu un viņa darbu publiskošanu var sniegt, aizpildot Madonas BJC un vecāku sadarbības līgumu un tā pielikumu, kas atrodams zem parakstu joslas. Aicinām vecākus būt atbildīgiem un aizpildīt minēto pielikumu

VAI BĒRNU DALĪBA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅOS IR PAR MAKSU?

Nē! Visiem bērniem un jauniešiem interešu izglītības pulciņi, kā arī jauniešu centra aktivitātes ir BEZ MAKSAS.
Īpašos gadījumos no vecākiem var tikt lūgts līdzmaksājums par nodarbību materiāliem (piemēram, mājsaimniecības pulciņā par produktiem).

VAI BĒRNS VAR DARBOTIES VAIRĀKOS PULCIŅOS?

Jā! Šādos gadījumos iesniegums jāraksta par katru pulciņu, bet līgums uz visiem pulciņiem viens.
Dokumentus var atrast Madonas BJC mājas lapā - http://bjc.madona.lv/dokumenti

JA SKOLĒNS MĀCĀS OTRAJĀ MAIŅĀ, VAI VIŅAM IR IESPĒJA PIEDALĪTIES PULCIŅĀ PIRMS SKOLAS?

Jā! Cik ļaus mūsu resursi, mēģināsim nodarbību grafikus saplānot tā, lai arī bērniem, kuri skolu apmeklē otrajā maiņā būtu iespēja apmeklēt pulciņu. Par konkrēto pulciņu iespējām šajā sakarā, aicinām sazināties ar pulciņa pedagogu.

VAI PULCIŅU NODARBĪBAS NOTIKS KLĀTIENĒ?

Jā! Nodarbības notiks klātienē, atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām. Labos laika apstākļos, vairāku pulciņu nodarbības var tikt organizētas ārā.
Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, arī darba forma var tikt mainīta, piemēram, uz individuālo darbu vai attālinātajām nodarbībām.

KĀDI DROŠĪBAS PASĀKUMI TIEK ĪSTENOTI PULCIŅU NODARBĪBU LAIKĀ?

Kārtību, kādā realizējamas interešu izglītības nodarbības, nosaka Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) prasības. 
Saskaņā ar 2021.gada 17.augustā pieņemtajiem grozījumiem minētajos noteikumos, klātienē nodarbībās var piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda skolotājam.

VAI PULCIŅU APMEKLĒŠANAI DERĪGS SKOLĀ VEIKTAIS COVID – 19 TESTS?

Jā! Dalībai interešu izglītības nodarbībās ir derīgs negatīvais Covid-19 tests, kas veikts izglītības iestādē, iknedēļas testēšanas ietvaros.
Izglītojamie pirmsskolas izglītības pakāpē neveic Covid-19 testu, lai piedalītos interešu izglītības nodarbībās.

SKOLĀ VEIKTO TESTU REZULTĀTI NAV PIEEJAMI “UZ ROKAS”. KĀ LAI APLIECINA TESTĒŠANOS, EJOT UZ PULCIŅU?

Nav pamata satraukumam. Zinot, ka testu rezultāti netiek sūtīti katram individuāli, jautājums tiek risināts, sadarbojoties Madonas BJC un skolām.

JA BĒRNS MĀCĀS TĀLMĀCĪBĀ VAI MĀJMĀCĪBĀ, VAI JĀVEIC TESTS PAR SAVU NAUDU, LAI APMEKLĒTU PULCIŅU?

Nē! Šobrīd tiek apzināts šādu bērnu skaits un uzsāktas sarunas ar laboratoriju par iespējām testēties Bērnu un jauniešu centrā. Lūdzam par šādiem gadījumiem informēt pulciņa skolotāju vai Madonas BJC administrāciju, rakstot – bjc@madona.lv .

PAGĀJUŠAJĀ GADĀ JAU SEPTEMBRA VIDŪ (uz to laiku skaidrs par Mūzikas un Sporta skolas grafikiem)  MANAM BĒRNAM ATTEICA IESPĒJU PIEDALĪTIES DIVOS PULCIŅOS, JO NEESOT VIETAS. KĀPĒC TĀ UN VAI ŠOGAD ARĪ TĀ VAR NOTIKT?

Diemžēl, bet tāda situācija var rasties. Katram pulciņam tiek piešķirts konkrēts stundu skaits interešu izglītības programmas realizēšanai. Pedagogs šajās stundās var darboties ar noteiktu audzēkņu skaitu, kas šajā epidemioloģiski sarežģītajā laikā ir vēl vairāk ierobežots. Līdzko šis limits tiek sasniegts, uzņemšana pulciņā tiek pārtraukta.

JA BĒRNS PAGĀJUŠAJĀ GADĀ APMEKLĒJA PULCIŅU, VAI VIŅAM ŠOGAD IESNIEGUMS UN LĪGUMS JĀRAKSTA NO JAUNA?

Jā! Dokumenti jāiesniedz katru gadu no jauna.

VAI BĒRNI BRĪVO LAIKU PĒC SKOLAS VARĒS PAVADĪT JAUNIEŠU CENTRĀ “KUBS”?

Jaunieši no 13 līdz 25 gadu vecumam var pavadīt laiku jauniešu centrā, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.

KĀDAS PRASĪBAS JĀIEVĒRO, APMEKLĒJOT JAUNIEŠU CENTRU “KUBS”?

Kārtību, kādā notiek darbs jauniešu centros, nosaka Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” veiktie grozījumi.

Tie nosaka, ka

  • Centra aktivitātēs var piedalīties personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
  • Aktivitātes notiek pēc iepriekšēja pieraksta.
  • Iekštelpās var pulcēties ne vairāk kā 20 jaunieši un vienam jaunietim ir ne mazāk kā 3 m² no pieejamās platības, nodrošinot telpu regulāru vēdināšanu.
  • Ārpus telpām nodarbībā var piedalīties līdz 40 jauniešiem.
  • Skolā veiktais negatīvā testa rezultāts dod iespēju piedalīties arī jauniešu centra aktivitātēs.

Ja rodas vēl kādi jautājumi, rakstiet – bjc@madona.lv  un mēs atbildēsim!

Uz sadarbību!

 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Piesakies jaunumiem