Pirmdiena, 25. janvāris
Vārda dienas: Zigurds, Sigurds

Madonas Bērnu un jauniešu centra vēsture

1967.gada 2.janvārī Madonā atvēra Pionieru  namu Gogoļa ielā 7a  ( patreiz Saules iela 7a, “Laimētava”).  Mainījās laiki un arī  nosaukumi – Pionieru un skolēnu  nams,  Skolēnu  nams, bet  kopš 1996.gada 1.janvāra Madonas bērnu un jauniešu  centrs, kura galvenā ēka atrodas Skolas ielā 8a .Pirmā direktore bija Vera Kurate, ilgus gadus iestādi vadīja Leontina Brenčeva(27),pēdējos 12  Gunita Kļaviņa. No  2019.gada janvāra Alda Eglīte.

Pirmie pulciņi , kuri  darbojās bija  lidmodelistu, tūrisma, foto un aušanas. Septiņdesmitajos gados 11 pulciņi , astoņdesmito gadu  sākumā 18, bet  jau  1987.gadā  42 pulciņi, jo arvien vairāk interešu pulciņu  nodarbības notika uz   skolu  bāzes. Nepārspēts ir 1990.gads, kad  skolēni  varēja darboties 64 pulciņos.

Patreiz 19 pulciņi  ar  483 audzēkņiem.

Ar Madonas pilsētas domes 1995.gada 28.decembra sēdes lēmumu Nr.15 Madonas pilsētas skolēnu nams reorganizēts par Madonas Bērnu un jauniešu centru.

            Kopš 1995.gada BJC koordinē Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju  svētku organizāciju  Madonas novadā.

            Sadarbojoties ar novada izglītības  un kultūras iestādēm  organizē deju, koru, vokālo  ansambļu,  teātra kolektīvu skates un pasākumus, kā arī  piedalās audzināšanas darba pilnveidošanā un interešu izglītības  pedagogu izglītošanā.

            Kopš 2009.  gada  koordinē arī  jauniešu  darbu . Madonas BJC paspārnē atrodas  jauniešu  iniciatīvu  centrs “Burbulis” Augu ielā 27 , kā arī Madonas novada multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs “Kubs” Raiņa ielā 12.

Madonas un Bērnu Jaunatnes centrs ir pieredzējis daudz pārmaiņu, mitinājies dažādās pilsētas ēkās, pārdzīvojis dažādas reorganizācijas, bet neskatoties uz to palicis atvērts un orientēts uz interešu izglītību un arī  šobrīd jaunajai paaudzei tā ir vieta, kur savā brīvajā laikā attīstīt un pilnveidot savas spējas un dotības darbojoties dažādās interešu izglītības programmās.

 

Piesakies jaunumiem