Pirmdiena, 15. aprīlis
Vārda dienas: Aelita, Gastons

Tēva dienas skrējiens

01.09.23. Madona, Skolas iela 8
Jau otro gadu Madonas BJC aicina svinēt Tēva dienu kopā ar ģimeni iesaistoties sportiskās aktivitātēs. 9. septembrī norisināsies Tēva dienas skrējiens, kurā mēroties spēkiem varēs piecās dažādās distancēs.

Tēva dienas skrējiens

NOLIKUMS

 1. Mērķis
 1. UZDEVUMI
 1. ORGANIZATORI

Madonas Bērnu un jauniešu centrs.

 1. DALĪBNIEKI

Madonas novada ģimenes.

 1. PASĀKUMA NORISE
 1. APBALVOŠANA
  • Apbalvoti tiks trīs dalībnieki, kuri uzrādījuši vislabāko laiku katrā distancē.
  • Katrā vecuma grupā un dzimumā uzvar dalībnieks, kurš uzrāda ātrāko distances veikšanas laiku noteiktajā distancē!
 2. Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi
  • Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.
  • Dalībnieka pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un viņa personas dati var tikt apstrādāti.
  • Madonas Bērnu un jauniešu centrssavā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulasFizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību.
  • Datu privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem.
  • Pārzinis: Madonas novada pašvaldība: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, reģistrācijas Nr.90000054572, tālr. +371 64860090, e-pasts: dome@madona.lv. Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr.:+371 67419000, e-pasts raivis@grubesbirojs.lv.
 3. CITI NOSACĪJUMI
  • Sacensību dalībnieks pats atbildīgs par savu veselības stāvokli izvēlētajai slodzei.
  • Par nepilngadīgo personu veselības stāvokli un uzvedību atbild bērna vecāki vai aizbildņi.
 4. INFORMĀCIJA

 Ilze Zēmele, tālrunis 25567285

 

 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Piesakies jaunumiem