Svētdiena, 23. jūnijs
Līgo diena

Madonas BJC saistošie dokumenti (atvērt, uzspiežot uz dokumenta nosaukuma)

Lai bērns tiktu uzņemts kādā no Madonas BJC interešu izglītības pulciņiem, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
>>> IESNIEGUMS PAR BĒRNA UZŅEMŠANU PULCIŅĀ  
>>> MADONAS BJC LĪGUMS AR VECĀKIEM
>>> NODARBĪBU GRAFIKS
Līgums sagatavojams divos eksemplāros.
Ja bērns darbojas vairākos pulciņos, tad iesniegums jāraksta par katru, bet līgums uz visiem pulciņiem viens.

>>> MADONAS BJC NOLIKUMS
>>> MADONAS BJC DROŠĪBAS NOTEIKUMI
>>> MADONAS BJC IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
>>> KĀRTĪBA, KĀDĀ MADONAS BJC UZTURAS NEPIEDEROŠAS PERSONAS
>>> KĀRTĪBA COVID - 19 IEROBEŽOŠANAI

>>> MADONAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 
Piesakies jaunumiem