Pirmdiena, 24. janvāris
Vārda dienas: Krišs, Ksenija, Eglons

Prasības jauniešu centru apmeklēšanai

13.10.21.
2021. g. 11. oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta 2021. g. 28. septembra noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kā arī 2021. g. 9. oktobra rīkojums Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kuros ir reglamentēti darba ar jaunatni klātienes īstenošanas nosācījumi laika posmā no 2021. g. 11. oktobra līdz 2022. g. 11. janvārim.

Tie attiecināmi arī uz Madonas novada multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru "KUBS"
Saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu d
arbā ar jaunatni klātienes aktivitātes īsteno:

  • epidemioloģiski drošā vidē, nodrošinot, ka aktivitātes telpā vai teritorijā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
  • epidemioloģiski nedrošā vidē iespējams sniegt krīzes atbalstu, ja aktivitāšu organizācijā iesaistītajām personām, kas nonāk saskarē ar jauniešiem, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Organizējot klātienes aktivitātēs darbā ar jaunatni jāievēro sekojošie noteikumi:

  • aktivitātes notiek pēc iepriekšēja pieraksta;
  • iekštelpās katram dalībniekam ir nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās platības;
  • tiek lietotas sejas maskas;
  • nodrošina telpu ventilāciju ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1 000 ppm, un atbilstoši iespējām veic nepārtrauktu vai regulāru gaisa kvalitātes kontroli, bet, ja tas nav iespējams, vismaz 15 minūtes astronomiskās stundas ietvaros nodrošina svaiga gaisa pieplūdi telpai;
  • tiek nodrošināta vispārējo higiēnas, distancēšanas un informēšanas prasību ievērošana
 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Piesakies jaunumiem