Svētdiena, 23. jūnijs
Līgo diena

Nometne "KABATA" aizvadīta

24.08.22.
Laika posmā no 15. līdz 19. augustam Madonas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā "KUBS" tika aizvadīta teātra nometne "KABATA" jauniešiem.Tās ietvaros jaunieši apguva jaunas zināšanas un prasmes kā klasiskā, tā arī improvizācijas teātra jomā. Katru dienu ar dalībniekiem strādāja pieaicināti speciālisti un nedēļas garumā veidota kopīga izrāde.

Meistarklasē pie teātra mākslas pasniedzēja , improvizācijas teātra treneria Kaspara Folkmaņa audzēkņi apguva prasmes būt labā kontaktā ar ikvienu un visiem dalībniekiem. Tika radīta drošības sajūta, kā arī savstarpēja sapratne, izmantojot kustību un skaņu.
Meistarklasē pie Uģa Toča- Rīgas pantomīmu grupas dalībnieka, improvizācijas teātra pasniedzēja jaunieši apguva prasmi  izteikt sevi, uztvert pasauli un saprast citus ar kustību. Tika trenēta ritma, telpas, grupas un partnera izjūta. tika apgūta staigāšana uz vietas, sienas efekts un virves vilkšanas tehnika pantomīmā. 
Meistarklasē pie Patrīcijas Kolātes – Rīgas Improvizācijas teātra grupas “Prieka ministrija” dalībnieces, tika izkoptas tēla radīšanas prasmes
Meistarklase pie Lolitas Krūmiņas – vokālās pedagogģes, populārās un džeza mūzikas skolotājas, jauunieši uzzināja kā darbojas balss aparāts, mācījās pareizi elpot un radīt visdažādākās skaņas, izmantojot savu balsi un ne tikai.
Visas iegūtās zināšanas tika liktas lietā, veidojot kopīgu izrādi par trīs sivēntiņiem. Tā izdevās lieliska!
Nometnes vadītāja Dace Dzilna saka: 
”Nometnes norise notika īsi pirms skolas sākuma.  Jaunieši, sākot ar pirmo dienu, aktīvi iesaistījās pasniedzēju nodarbībās. Un karstās nedēļas dienas nespēja tos nogurdināt. Nometnē piedalījās jaunieši gan ar teātra priekšzināšanām, gan pirmo reizi spēlē teātri, kas ļāva vienam otru iedrošināt un papildināt. Nometnes organizatoru un pasniedzēju sadarbība bija ļoti veiksmīga – spējām vienoties un saprast viens otru , jo gala rezultātā bija jātop izrādei, tāpēc meistarklases bija jāpielāgo mūsu iecerētajai lugai, kurā tika paspilgtinātā aktuālā meistarklases tēma. Nometnes noslēgumā izdevās saorganizēt teātra izrādi ar skatītājiem un izjust aktieru sajūtas pirms un pēc izrādes. Nometne izdevās 100% un pēc jauniešu veiktās aptaujas un minētajiem ieteikumiem,  jau plānojam nākamā gadā teātra nometni atkal”

Nometni rīkoja biedrība "Jaunieši Madonai" ar Madonas novada pašvaldības finansiālu atbalstu.


 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Piesakies jaunumiem