Svētdiena, 23. jūnijs
Līgo diena

Teātra sporta pulciņš "Improprieks"

Pedagogs:Dace Dzilna
Telpa:MNMJIC ”Kubs”
Mērķauditorija:1. -12. klase. (ar un bez priekšzināšanām)


Teātra sports ir atraktīva, publiska spēle, kas apvieno teātra mākslu – runu, pantomīmu, deju, muzicēšanu, kā arī sporta spēļu elementus – tiesnešus, punktu skaitīšanu, spēļu noteikumu ievērošanu, laika limitu. Teātra sporta metodika ir psiholoģisku un teatrālu vingrinājumu komplekss, kas atraisa spontanitāti, iztēli un atbrīvo indivīda ceļu uz viņa radītspēju. Spēles dalībnieki improvizē, veido tēlus, notikumus, attiecības “šeit un tagad”, neko iepriekš nesagatavojot.

Programmas mērķi:

  • Apgūt teātra sporta specifiskās prasmes (ķermeņa plastikas un mutvārdu runas tehnikas, orientēšanās fiziskajā un skaniskajā telpā, sadarbība ar auditoriju un partnerība komunikācijā) apguvi veidot skolēna izpratni par teātri kā darbības mākslu, attīstīt komunikācijas prasmes sadarbībai dažādās auditorijās un piedzīvot jaundarbu radīšanu.
  • Veicināt un attīstīt sadarbošanos ar cilvēkiem, partneri un komandu kopumā.
  • Veicināt skolēna praktisko darbību, iztēlošanos un gūt prieku jaunrades procesā, atklāt un pilnveidot savus radošos talantus, zināšanas, prasmes un tehnikas dažādos mākslas veidos, veidot savu kultūras identitāti, piedzīvot klātienē kultūras notikumus, gūstot emocionālo un estētisko pieredzi un attīstīt personiskās kultūras vajadzības.
  • Attīstīt stāstīšanas prasmi, uzdrīkstēšanos un pašvērtības apzināšanos.
  • Piedalīties  XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Izvirzīt vismaz 3 komandas: 1-4 .klašu grupa; 5-6.klašu grupā un 10-12.klašu grupā.

Nebaidies –  pievienojies!
Nāc piedzīvot skatuvi, iejusties dažādos tēlos; apmeklēt dažādus pasākumus; satikt  Latvijā zināmus improvozatorus un sadraudzēties ar citu pilsētu teātra sporta pulciņu improvizatoriem, bet pats galvenais  - gūt prieku!

 

 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Piesakies jaunumiem