Svētdiena, 23. jūnijs
Līgo diena

Teātra studija „Pilnpiens”

Pedagogs:Inese Zīle
Telpa:Skolas ielā 8a, kamīnzāle
Mērķauditorija:Bērni un jaunieši no 2. līdz 12. klasei

Pulciņa programmas mērķis:

   Dot iespēju jauniešiem apgūt psiholoģisku un teatrālu vingrinājumu kompleksu, kas atraisa  radošumu, pilnveido pašcieņu, veido spēju domāt, analizēt sevi un apkārtējo pasauli un   attīsta komunikācijas un sadarbības iemaņas.

Uzdevumi:

  1. Attīstīt personības īpašību kopumu –uzdrošināšanos, komunikabilitāti, gribu.
  2. Nodrošināt bērnam mācību procesu, kurā viņš iepazīstas ar teātra iekšējiem mehānismiem.
  3. Attīstīt stāstīšanas, runas UN KRISTISKĀS DOMĀŠANAS prasmes.
  4. Veicināt iztēles un JAUNRADES iemaņu attīstību.
  5. Pilnveidot prasmi improvizēt un būt spontānam.
  6. Apgūt teātra sporta tehnikas, lai piedalītos novada, reģiona un republikas teātra sporta turnīros. Darbs KOMANDĀ.
  7. Dot iespēju vadīt un organizēt pasākumus ,lai attīstītu bērna pašizziņu un pašizpausmi.
  8. Pilnveidot GRIBASSPĒKA UN ATBILDĪBAS īpašības audzēknī.

Pašizpausme, gribas attīstīšana un jēgpilna mācīšanās maina cilvēka individualitāti ,radot to par atvērtu, iniciatīvas bagātu  un radošu personību.

Sociālajos tīklos - Pilnpiens  

 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Piesakies jaunumiem