Svētdiena, 23. jūnijs
Līgo diena

Mājsaimniecības pulciņš "Pepija rosās"

Pedagogs:Ērika Punovska
Telpa:Madona, Raiņa 12, MNMJIC “KUBS”
Mērķauditorija:Bērni un jaunieši no 1. līdz 7. klasei
Mājsaimniecības pulciņa "Pepija rosās" programmas uzdevumi: 
  • Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par ēdiena gatavošanas, pasniegšanas pamatprincipiem. Iepazīstināt ar ēdiena un galda noformēšanas daudzveidīgajām iespējām.
  • Veidot bērnu izpratni par veselīgu un pilnvērtīgu uzturu, izskaidrojot vietējo, īpaši sezonālo dārzāju un savvaļas augu nozīmi ēdienkartes veidošanā.
  • Ievadīt audzēkņus profesiju pasaulē un sniegt informāciju par tālākās izglītības un darba tirgus iespējām viesmīlības, pavārmākslas, konditorejas jomās. Meistarklasēs un pieredzes ekskursijās iepazīstināt audzēkņus ar jomas profesionāļu darbu un pozitīvās pieredzes stāstiem.
  • Nodrošināt izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā par pulciņa darba un pasākumu organizēšanu un norisi. Rosināt audzēkņus organizēt savu darbu, īstenojot jaunas idejas, eksperimentējot.
  • Radīt iespējas audzēkņiem piedalīties Madonas BJC, novada un valsts mēroga pasākumos, aktivitātēs, sacensībās, konkursos, projektos. Rīkot savas aktivitātes gūto iemaņu pilnveidošanai un novērtēšanai
  • Pievērst īpašu uzmanību sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu iespējām piedalīties programmā „Pepija rosās”
  • Iepazīstināt ar drošības tehnikas un higiēnas prasībām un sekot prasību izpildei nodarbību laikā
  • Organizēt caurviju nodarbības kopā ar citu interešu izglītības pulciņu audzēkņiem, pedagogiem un audzēkņu vecākiem.

 

 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Piesakies jaunumiem