Svētdiena, 23. jūnijs
Līgo diena

Bērnu mūzikas studija

Pedagogs:Dace Sināte
Telpa:Madona, Raiņa 12, MNMJIC “KUBS”
Mērķauditorija:Bērni un jaunieši no 1. līdz 8. klasei

Muzicējot, bērni un jaunieši pilnveido savas un kultūras identitātes apziņu, patriotismu un cieņu pret citām kultūrām, attīsta spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā, mākslā un dabā, gūst radošās darbības pieredzi un gandarījumu, attīsta kritisko spriestspēju, izkopj daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, t.sk., komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes. Veidojas priekšnoteikumus tam, lai audzēkņi iesaistītos kultūras mantojuma un vērtību apguvē un kultūrvides veidošanā.

Bērnu mūzikas studijas programmas mērķi:

  • Veicināt pozitīvi radošas, emocionāli dziļas un motivētas personības attīstību mūzikas apguves procesā.
  • Radīt priekšnoteikumus bērnu un jauniešu radošai muzikālai attīstībai, apgūstot dažādus ritma instrumentus un ģitārspēli, kā arī pilnveidojot vokālās iemaņas.
  • Sekmēt pozitīva pašvērtējuma attīstību, drosmi un pārliecību par sevi, uzstājoties publikas priekšā.

Programmas īstenošanas galvenie uzdevumi:

  • Atraisīt muzikalitāti, uzkrāt muzikālo pieredzi:.
  • Veidot muzikālās dzirdes iemaņas:
  •  Apgūt mūzikas teorijas pamatus::
  • Veidot mūzikas izpildīšanas un instrumentu spēles prasmes:
  • Attīstīt iemaņas, kas nepieciešamas, uzstājoties publikas priekšā;
  • Sekmēt prasmes izvērtēt padarīto, analizēt kļūdas un izdarīt secinājumus.
 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Piesakies jaunumiem