Svētdiena, 23. jūnijs
Līgo diena

Estrādes mūzikas studija

Pedagogs:Edmunds Vestmanis
Telpa:Madona, Raiņa 12, MNMJIC “KUBS”
Mērķauditorija:Bērni un jaunieši no 12 gadu vecuma

Muzikāls ir ikviens bērns! Tāpat kā māksla, arī mūzika izglīto sajūtas. Tā attīsta ļoti dažādas sfēras, tā palīdz pilnveidot telpisko apjausmu, atšķirt dzirdes signālus. Tās klausīšanās un kāda instrumenta spēle un apgūšana ir problēmu risināšanas aktivitāte. Kā mūzikas klausīšanās, tā muzicēšana nozīmē sistēmu atrašanu vai veidošanu un problēmu risināšanu.

Mūzikas nodarbībās vienlaicīgi var attīstīt visus intelekta veidus – kā matemātiski loģisko, tā arī vizuāli telpisko, kustību, pašizpratnes,  saskarsmes un emocionālo intelektu.

Tieši ar mūzikas palīdzību veiksmīgi var veidot izpratni par ģimeni, māju, dzimteni, valsti; mācīt svinēt svētkus, ievērot savas tautas tradīcijas un iepazīstināt viņus ar citu tautu tradīcijām; veidot izpratni par savu nacionālo kultūru; veidot izpratni par citām pasaulē dzīvojošām tautām un to kultūru

EMS programmas galvenie mērķi:

  • Pilnveidot audzēkņu mūzikas izpratni.
  • Palīdzēt apgūt estrādes mūzikas instrumentu spēles un dziedāšanas prasmes.
  • Apgūt mūzikas izpildīšanas ansamblī pamatnosacījumus.
  • Veicināt interesi veidot savas kompozīcijas mūzikas apguves procesā.
  • Sniegt koncertus, piedalīties pasākumos, iegūstot uzstāšanās pieredzi
 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Piesakies jaunumiem