Svētdiena, 23. jūnijs
Līgo diena

Kokļu studija

Pedagogs:Zita Gailīte
Telpa:Skolas iela - 8a, Madona
Mērķauditorija:Bez vecuma ierobežojuma

Kokle ir izteiksmes līdzeklis, ar kuras palīdzību skaniski iezīmējam visus svarīgākos un mazāk svarīgos cilvēka dzīves brīžus: saimniecisko darbību, gadskārtu un mūža godu ieražas un rituālus, maģiju, apceri, pasaules izzināšanu un izglītību, karošanu, deju mūziku un izklaidi.
Pateicoties kokles spēles muzikālajam repertuāram bērniem rodas izteiksmīgāks priekšstats par savas valsts vēsturi un kultūru kā arī tiek rosināta fantāziju un plašināta iztēle.

Pulciņa programmā paredzēts:

  • Nošu apguves treniņi – nošu un paužu pieraksts, to ilgumi, taktsmērs, pieraksts
  • Akordu veidošana
  • Ritmizēšana
  • Dziesmu skandēšana
  • Danču un rotaļu spēlēšana, dziedāšana un iešana
  • Folkloras pētīšana un iepazīšana
  • Tradīciju izzināšana
  • Improvizācijas pamatu apguve
  • Dalība koncertos, uzvedumos un citos pasākumos
 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Piesakies jaunumiem