Svētdiena, 23. jūnijs
Līgo diena

Mazpulks "Ļaudonieši"

Pedagogs:Sandra Zavale
Telpa:A. Eglīša Ļaudonas vidusskola
Mērķauditorija:Bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadu vecumam
Latvijas Mazpulki ir lielākā bērnu un jauniešu organizācija Latvijā, kas spējusi laikam ejot pielāgoties jaunām inovācijām un tehnoloģijām, tā piesaistot jaunus dalībniekus. Aizvien aktuālāk paliek iesaistīt bērnus un jauniešus uzņemties atbildību par vides problēmām, meklēt risinājumus un veidot sakārtotu vidi. Ikgadējā projekta izstrāde mazpulcēnam rada iespēju pašam izaudzēt, izpētīt vai radīt no jauna produktu, tā palēnam mācoties rakstīt projektu, to aizstāvēt, pamatot savu domu un viedokli. Šodienas kompetenču izglītības kontekstā, tas ir aktuāli veidojot nākotnes redzējumu par savu tuvāko apkārtni, redzējumu par savām nākotnes karjeras iespējām un interesēm.

Programmas mērķi: 

  • Radīt priekšnoteikumus pozitīvas, radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstībai
  • Dot iespēju skolēniem gūt jaunas zināšanas un dažādu konkursu pieredzi biedrības „ Latvijas mazpulki” organizētajos pasākumos
  • Sekmēt skolēnu interesi un izpratni par vidi un ilgtspējīgu attīstību.
 
  AtgrieztiesIesaki draugiem: 
Piesakies jaunumiem